śp. dr Andrzej Szelc

Wiceprezydent WSIiZ ds. Współpracy Międzynarodowej (2016 – 2019)
Prorektor WSIiZ ds. Współpracy z Zagranicą (2003 – 2016)

14 lutego 2019 roku odszedł dr Andrzej Szelc, związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od początku istnienia. W latach 2003 – 2016 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektora Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej, a od 2016 roku piastował funkcję Wiceprezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej. Zawodowo związany również z Instytutem Nauk Komputerowych i Matematyki na Uniwersytecie West Indies – University College w Londynie.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie również zdobył stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Na Uniwersytecie Penn State w USA przyznano mu stopień naukowy doktora informatyki. Czynnie angażował się w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także skuteczną promocję kultury i nauki polskiej za granicą. Był autorem ponad 40 artykułów naukowych, publikacji, monografii i skryptów w języku polskim i angielskim, m.in. z zakresu sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych, zarządzania i filozofii nauki.

Był jednym z inicjatorów powołania Konsorcjum Michała Boyma (Boym Universities Consortium), którego celem jest promocja na rynku chińskim kierunków prowadzonych w języku angielskim przez polskie uczelnie oraz współautorem projektu „Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management”, w ramach którego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania rozpoczęła kształcenie na kierunku Aviation Management. Doktor zajmował się również koordynacją działań Uczelni związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych w kształceniu zdalnym. Dzięki jego inicjatywie, od 2002 roku we WSIiZ wykorzystuje się distance learning.