śp. prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

Prorektor WSIiZ ds. Nauki (2000 – 2014)
Prorektor WSIiZ ds. Nauczania (1997 – 2000)

21 stycznia 2014 roku odszedł prof. dr hab. Jerzy Chłopecki – wieloletni Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz kierownik Katedry Nauk Społecznych. Osobiście sprawował nadzór merytoryczny nad wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ.

Ukończył studia magisterskie, doktoranckie oraz habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Był profesorem nauk humanistycznych, wybitnym socjologiem, politologiem oraz intelektualistą. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym. Jego  największymi pasjami były: dziennikarstwo, muzyka oraz jazda konna. W latach 80. XX wieku pracował jako redaktor naczelny tygodnika „Ekran”, a w połowie lat 90. XX wieku został dyrektorem programowym Polskiego Radia Rzeszów.

 Autor wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, tekstów publicystycznych oraz książek, w tym m.in.: „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, „Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”. Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

23 stycznia 2015 roku, w pierwszą rocznicę śmierci prof. Chłopeckiego, odbyło się uroczyste nadanie jego imienia Auli rzeszowskiego kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.