śp. prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński

Rektor WSIiZ (1996 – 2002)

29 sierpnia 2014 roku odszedł prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński. Związany z Uczelnią od samego początku, w latach 1996 – 2002 pełniąc rolę pierwszego Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od listopada 2001 do lutego 2011 roku był Kierownikiem Katedry Systemów Rozproszonych.

Zasłynął jako specjalista w zakresie systemów cyfrowych i sieci komputerowych. Staż naukowy odbywał w Belgii, a także pełnił funkcję visiting assistant profesor na Uniwersytecie Teksańskim w USA. Na jego dorobek zawodowy składają się również: rola Przewodniczącego Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej oraz członkostwo w Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Był autorem licznych prac naukowych, opracowań, patentów i zgłoszeń patentowych, podręczników, materiałów szkoleniowych oraz oprogramowania komputerowego. Aktywnie udzielał się w wielu komisjach i instytutach, zdobywając liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia. Cechowała go otwartość na świat, odwaga, pracowitość i konsekwencja w dążeniu do celu. 29 października 2015 roku, uroczyście nadano imię prof. Paszczyńskiego Zespołowi Specjalistycznych Laboratoriów Informatycznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.