25 liczb na 25-lecie WSIiZ

25lat

ponad 25 lat doświadczenia w dydaktyce, badaniach naukowych i świadczeniu usług dla gospodarki

47

uzyskanych uprawnień do nadawania tytułu licencjata, magistra i stopnia doktora

50

nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i naukowych

55%

przychodów z działalności pozadydaktycznej

134

uzyskanych stopni i tytułów naukowych przez pracowników WSIiZ

60tys.

ponad 60 tys. absolwentów, w tym absolwentów CSP

100tys.

wydanych certyfikatów o zasięgu międzynarodowym

7tys.

ponad 7 tys. studentów obcokrajowców wybrało studia na ścieżkach polsko i anglojęzycznych we WSIiZ

120mln zł

przeznaczonych na wsparcie materialne studentów

170mln zł

zainwestowanych w rozwój bazy naukowo – dydaktycznej

50

studenci z blisko 50 krajów świata

252mln zł

ponad 252 mln zł pozyskanych na realizację projektów

14,5mln zł

ponad 14,5 mln zł przeznaczonych ze środków własnych WSIiZ na wsparcie i rozwój działalności naukowej studentów

10mln zł

10 mln zł subwencji z ministerstwa właściwego ds. nauki na utrzymanie potencjału badawczego

35tys.

punktów za publikacje naukowe z afiliacją WSIiZ

7,5tys.

publikacji autorstwa / współautorstwa pracowników WSIiZ

350

ponad 350 konferencji krajowych i międzynarodowych

120

blisko 120 prestiżowych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

20

ponad 20 gier decyzyjnych i 500 multimedialnych kursów e-learningowych opracowanych przez pracowników WSIiZ

20

opracowanie ponad 20 strategii rozwoju oraz 60 ekspertyz i raportów dla jednostek samorządu terytorialnego

20

ponad 20 kierunków, specjalności i studiów podyplomowych uruchomionych z funduszy unijnych

450

podpisanych umów z partnerami zagranicznymi

30tys. m2

blisko 30 tys. m2 powierzchni naukowo-dydaktycznej

300

blisko projektów naukowych sfinansowanych w ramach własnej działalności statutowej

18mln

ponad 18 mln odsłon relacji filmowych z paneli dyskusyjnych i wykładów otwartych