ZASŁUŻENI DLA WSIiZ

Składamy wyrazy uznania dla osób, które przez minione lata z zaangażowaniem budowały wraz z nami Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować tym, których nie ma już wśród nas, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Szanowni Państwo,

o dzisiejszej sile i pozycji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stanowią osiągnięcia wielu naszych pracowników, współpracowników, partnerów oraz jednostek funkcjonujących w strukturach naszej Uczelni. Wszystkich Państwa mamy w sercu i w życzliwej pamięci.

Powołaniem uczelni jest kształcenie młodych pokoleń oraz prowadzenie badań naukowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim Prorektorom ds. Nauki oraz pracownikom Działu Nauki. Dynamiczny rozwój naszej kadry naukowej oraz realizowane badania naukowe są niewątpliwie powodem do satysfakcji. Na podkreślenie zasługuje również sprawność organizacyjna i efektywność całego procesu dydaktycznego – a to niewątpliwie zasługa poszczególnych Prorektorów ds. Nauczania oraz licznego grona ich współpracowników. Dzięki ich zaangażowaniu WSIiZ była prekursorem m.in. wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej oraz wykorzystania w procesie kształcenia distance learning. Mówiąc o procesie dydaktycznym nie możemy pominąć skali umiędzynarodowienia naszej Uczelni. Jest ona efektem sukcesywnie realizowanej strategii, jaką obraliśmy już w momencie powołania WSIiZ. Przez wiele lat tę strategię skutecznie realizowały jednostki odpowiedzialne za rozwój współpracy międzynarodowej – ich pracę i zaangażowanie niezmiennie doceniamy i jesteśmy za nią wdzięczni. Od początku wiedzieliśmy również, iż funkcjonowanie Uczelni należy oprzeć na osiągnięciach informatycznych, naszą wizję wprowadzał w życie Dyrektor ds. Informatyzacji wraz ze swoim zespołem, do tego grona również kierujemy swoje podziękowania. Dynamiczny rozwój uczelni nie byłby możliwy bez sprawnie funkcjonujących służb administracyjnych i finansowych, z kolei za sukcesami w obszarze działalności projektowej oraz współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego stoją pracownicy Biura Projektów oraz poszczególnych centrów funkcjonujących w strukturach WSIiZ. Także temu gronu wyrażamy swoją wdzięczność i uznanie. Gorące „dziękujemy” kierujemy również do pracowników Działu Inwestycji, którym zawdzięczamy komfortową infrastrukturę, pozwalającą nam pracować wygodnie i bezpiecznie.

Szanowni Państwo,

we wspólnocie tkwi siła, a zaangażowani i solidni współpracownicy stanowią motywację i inspirację do mądrego działania. Dzięki Państwa pasji, zaangażowaniu i ciężkiej pracy, każdego dnia możliwa jest realizacja naszego wspólnego dzieła czyli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dziękujemy, że dzieliliście z nami przekonanie, że to co robimy, jest ważne. Bez Was osiągnięcie sukcesu nie byłoby możliwe!

Rektor
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

dr Wergiliusz Gołąbek

Przedstawiciel Założyciela
SPP-Innowacje II sp. z o.o.

dr Olgierd Łunarski

Prezydent
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ