SŁOWO JUBILEUSZOWE REKTORA

25 lat to powód do dumy i coś, czym pragniemy się dziś chwalić.
Mamy też świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, świat nie
stoi w miejscu, a wiele potencjalnych możliwości dopiero przed nami.

Szanowni Państwo,

25 lat temu stolica Podkarpacia wzbogaciła się o innowacyjną uczelnię wyższą, podchodzącą do kształcenia studentów w sposób praktyczny, nowoczesny oraz przygotowującą przyszłych absolwentów do podejmowania wyzwań stawianych przez stale zmieniający się świat. Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej i dopiero powoli torowała sobie drogę w demokratycznej rzeczywistości. W tym trudnym, ale jednocześnie otwierającym się na nowe możliwości okresie, prof. Tadeusz Pomianek – główny twórca i pomysłodawca WSIiZ – w myśli maksymy Tak naprawdę wszystko zależy od ludzi” – już w 1990 r. powołał Rzeszowską Szkołę Menadżerów. Celem statutowym Szkoły było przygotowanie podmiotów gospodarczych do prowadzenia działalności biznesowej w rodzącej się gospodarce rynkowej oraz kształcenie kadr zdolnych do podjęcia wyzwań, jakie niesie transformacja. Rzeszowska Szkoła Menedżerów, a następnie powołane na jej bazie Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (8 maja 1992 roku), wywiązały się z tego zadania wzorowo, a miarą osiągniętego sukcesu było przeszkolenie blisko 15 tys. osób z zakresu zarządzania, finansów, informatyki oraz marketingu oraz stworzenie największej w Polsce sieci wspierania biznesu.

Wytrwałość w dążeniu do celu pozwoliła na skuteczne zrealizowanie projektu i dzięki temu w tym roku obchodzimy jubileusz 25 – lecia istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Utworzenie 8 marca 1996 r. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie było konsekwencją realizowanych celów oraz wizji pomocy w realizacji trudnych procesów restrukturyzacyjnych regionu południowo-wschodniej Polski. WSIiZ powstała w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów. Powołaniu uczelni przyświecała bowiem idea kształcenia kadr zdolnych do podjęcia wyzwań, jakie zrodziły się w wolnej Polsce. Ważnym celem dla prof. Tadeusza Pomianka była też integracja środowisk lokalnych przedsiębiorców i profesjonalistów – praktyków, naukowców i ekspertów, których łączyłby jeden cel: urzeczywistnienia szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej.

W roku akademickim 2020/2021 obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dla całej społeczności akademickiej to szczególna rocznica oraz powód do dumy. To także czas podsumowań i planowania działań na kolejne lata, bo jak powiedział kiedyś Johann Wolfgang von Goethe: „kto nie idzie cały czas do przodu, ten w istocie się cofa.”

Dziś Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest dynamicznie rozwijającą się i opiniotwórczą uczelnią, żywo reagującą na wyzwania społeczne i gospodarcze. W 1996 roku WSIiZ przyjęła na studia 2500 studentów, oferując jednocześnie jedynie trzy kierunki kształcenia: Ekonomię, Informatykę oraz Administrację. O liczbach można mówić w nieskończoność, chciałbym jednak zaznaczyć, że w ciągu tych 25 lat WSIiZ nie stała w miejscu, uzyskując aż 46 uprawnień do prowadzenia kształcenia, w tym 11 uprawnień magisterskich, oraz prawo do nadawania tytułu doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, co zagwarantowało nam status uczelni akademickiej. W 2004 roku rozpoczęliśmy rozwój anglojęzycznych ścieżek kształcenia, który nieprzerwanie trwa do dnia dzisiejszego. Obecnie we WSIiZ kształci się blisko 1500 studentów cudzoziemców pochodzących z ponad 50 krajów świata. Możemy zatem poszczycić się mianem jednej z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w całej Polsce. Kandydatom z Ukrainy, Indii, Chin, a nawet Afryki, oferujemy znacznie więcej, niż tylko kształcenie na najwyższym poziomie. Zapoznajemy ich z polską kulturą i tradycjami oraz uczymy języka polskiego. Każdego studenta, nie ważne skąd pochodzi, chcemy kształcić wszechstronnie i elastycznie, uwzględniając aktualne zapotrzebowanie ze strony rynku pracy. Uczymy skutecznie i odpowiedzialnie. Grono Absolwentów Uczelni to ponad 50 tysięcy osób, prowadzących własne działalności gospodarcze, pracujących jako urzędnicy, kadry dużych koncernów i małych firm rozsianych od Bieszczadów, przez Hollywood i Australię.

Stawiamy na rozwój siebie i nauki. Prowadzimy badania, uczestniczymy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, zapraszamy do współpracy ekspertów z najdalszych zakątków świata oraz przedstawicieli lokalnych biznesów i samorządów.

Rozwijamy naukę, prowadzimy badania, uczestniczymy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach, zapraszamy do współpracy ekspertów z najdalszych zakątków świata oraz przedstawicieli lokalnych biznesów i samorządów. Budujemy świadomość społeczną i gospodarczą już u najmłodszych, prowadząc zajęcia w Rzeszowskiej Akademii Inspiracji, a specjalną ofertę kierujemy także do seniorów, uczęszczających na zajęcia Akademii 50+.

25 lat to powód do dumy i coś, czym pragniemy się dziś chwalić. Mamy też świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, świat nie stoi w miejscu, a wiele potencjalnych możliwości dopiero przed nami. Chcemy nadal uważnie przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas oraz aktywnie reagować i odpowiadać na potrzeby biznesu i nauki. Pragniemy pokazać wszystkim ludziom, że otrzymanie edukacji na dobrym poziomie to wartość bezcenna. A może właśnie dziś, w tych wymagających czasach, właściwa edukacja i umiejętność krytycznej oceny zjawisk są szczególnie ważne?

Za nami trudny rok. Podobnie jak wszyscy w Polsce i na całym świecie, musieliśmy się zmierzyć z pandemią koronawirusa i błyskawicznie reagować na zmieniające się okoliczności i wyzwania. Obawialiśmy się tego, co przyniesie każdy nowy dzień, jednocześnie ucząc się błyskawicznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Nieustannie przyświecały nam dwa główne cele – konieczność kontynuowania procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz skuteczna dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności akademickiej. Z dumą przyznaję, że osiągnęliśmy postawione sobie cele. Co więcej, w skali kraju zdaliśmy ten niełatwy i niezapowiedziany egzamin. Kluczową rolę odegrało tu aktywne śledzenie stale zmieniających się światowych trendów edukacyjnych oraz niezwłoczne wprowadzenie zdalnego nauczania, nie będącego dla nas nowością. To pozwoliło nam przyspieszyć i udoskonalić procesy, które zdążyliśmy już dobrze poznać. Wspólnie przetrwaliśmy ten trudny rok. Nie straciliśmy również ufności, z którą patrzymy przyszłość.

W tym miejscu chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy swoją ciężką pracą, talentem czy zwykłą ludzką życzliwością każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszej Uczelni. Chciałbym podkreślić słowo „naszej”. To nasze wspólne dzieło, za którym stoją nie tylko Prezydent, Założyciel Uczelni, kolejni Rektorzy czy Dziekani, ale również profesorowie, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, pracownicy emeryci, a przede wszystkim rzesze studentów i absolwentów. Jestem przekonany, że bez talentu, twórczej pracy i zaangażowania szerokiego grona osób nie udałoby się nam stworzyć i z równą konsekwencją rozwijać jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce. Tym właśnie Osobom pragnę podziękować dziś najpiękniej i do nich skierować słowa głębokiego uznania. We wdzięcznej pamięci zachowajmy również tych wszystkich zasłużonych dla WSIiZ, których już dziś z nami nie ma, a których praca w tej uczelni, nie tylko przyczyniła się do jej rozwoju, ale zmieniła i ukształtowała wszystkich z nas, którzy mieli szansę się od Nich uczyć i z Nimi pracować.

Rektor

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

dr
Wergiliusz Gołąbek

Szanowni Państwo,

Na zakończenie chciałbym życzyć Państwu, abyśmy wspólnie tworzyli historię i wspomnienia WSIiZ, które prowadzić nas będą do kolejnych jubileuszy. Przede wszystkim jednak życzę Państwu wytrwałości, satys-fakcji z wykonywanej pracy oraz sukcesów zawodowych i osobistych, bo sukces każdego z Państwa jest sukcesem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wszystkiego najlepszego nasza droga Alma Mater!