W TYM BYLIŚMY PIERWSI

Na przestrzeni 25 lat działalności, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań i systemów.
To właśnie na ich założeniach do dnia dzisiejszego wzorują się
współpracujące z nami jednostki.

WSIiZ JAKO PIERWSZA UCZELNIA W POLSCE…

1996

Wdrożyła do procesu dydaktycznego AKTYWNE METODY NAUCZANIA

Już od pierwszego rocznika studentów (1996/97) w planach studiów wszystkich kierunków, znalazły się zajęcia z zakresu gier decyzyjnych. Na przestrzeni 25 lat pracownicy WSIiZ opracowali ponad 20 autorskich gier decyzyjnych, będących symulatorami realnych sytuacji zawodowych oraz uwarunkowań biznesowych w różnych branżach. Większość z nich została wymyślona i opracowana przez pracowników Uczelni, a kolejne są w trakcie przygotowania.
1997

PRZYZNAWAŁA STYPENDIA Z WŁASNEGO FUNDUSZU

Jeszcze przed wprowadzeniem przez państwo polskie przepisów zrównujących prawa studentów uczelni publicznych i niepublicznych, WSIiZ była jedną z pierwszych i, co ważne, jedną z nielicznych uczelni w Polsce, przyznającą stypendia naukowe z własnego funduszu studentom studiów dziennych i zaocznych.
1997

WDROŻYŁA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

Pierwszym zintegrowanym systemem zarządzania, wykorzystywanym przez WSIiZ, był High School Management System. Już w 2001 roku wdrożono nowy system – Uczelnia.XP, współtworzony przez pracowników WSIiZ. Wystarczyło kilka lat, by zaimplementować ten system w ponad 60 polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, m.in. w krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
1999

WPROWADZIŁA ELEKTRONICZNĄ LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ

Początkowo legitymacja elektroniczna funkcjonowała razem z tradycyjną, a od 2006 roku – zgodnie ze zmianami ustawowymi – samodzielnie, zastępując również kartę miejską.
1999

WYDAWAŁA SUPLEMENT DO DYPLOMU

WSIiZ znalazła się w gronie nielicznych polskich uczelni, które przystąpiły do międzynarodowego projektu pilotażowego, w ramach którego wprowadzono suplement do dyplomu. Powszechny obowiązek wydawania suplementu został wprowadzony przez MENiS dopiero w styczniu 2005 roku.
1999

OTWORZYŁA CENTRUM EGZAMINACYJNE THE EUROPEAN LANGUAGE CERTIFICATES (TELC) W POLSCE I UGRUNTOWAŁA SWOJĄ POZYCJĘ W OBSZARZE MIĘDZYNARODOWEJ CERTYFIKACJI JĘZYKOWEJ

WSIiZ była jednym z dwóch pierwszych Centrów Egzaminacyjnych The European Language Certificates (telc) w Polsce. Z uwagi na wysoką jakość prowadzonych egzaminów, w kolejnych latach uczelnia stała się bezpośrednim partnerem telc gGmbH Frankfurt. Za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego telc Rzeszów egzaminy przeprowadza ponad 100 renomowanych uczelni publicznych i niepublicznych, szkół językowych oraz instytucji edukacyjnych na terenie całej Polski. Ponadto, w 1998 roku WSIiZ uzyskała akredytację London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications. Syndyk Egzaminacyjny kilkukrotnie uznał WSIiZ za jeden z najlepszych ośrodków certyfikujących w Polsce, pod względem liczby przeprowadzonych egzaminów i wykorzystania całej oferty egzaminacyjnej LCCI IQ. W 2016 roku WSIiZ utworzyła Centrum Kultury i Języka Polskiego oraz otrzymała akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację i przeprowadzanie ministerialnych egzaminów z języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców.
1999

WSPÓŁTWORZYŁA SIECI INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w kraju, aktywnie włączyła się w proces integracji europejskiej w Polsce. W 1999 roku przy WSIiZ powstało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, działające pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W kolejnych latach uczelnia umocniła pozycję lidera regionu w obszarze wsparcia integracji europejskiej, prowadząc działalność m.in.: Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska (od 2003r.), Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów (2005 – 2006r. oraz od 2013r.), Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie MSZ (2013 – 2015r.), Centrum Dokumentacji Europejskiej (od 2016r.)
1999

UZYSKAŁA STATUS LIDERA CERTYFIKOWANEJ WIEDZY INFORMATYCZNEJ

1999 – WSIiZ jako pierwsza uczelnia w Polsce wydawała Europejskie Komputerowe Prawa Jazdy (ECDL). Przez wiele lat WSIiZ była największym ośrodkiem certyfikującym ECDL w Polsce.

2002 – Dzięki współpracy z liderami IT na świecie, WSIiZ otworzyła pierwsze w Polsce specjalistyczne laboratorium firmy SUN Microsystems.

2006 – WSIiZ była pierwszą uczelnią w Polsce, która uzyskała uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów poziomu ECDL ADVANCED. Dzięki rozwojowi ośrodka ECDL na terenie uczelni, kolejne lata przyniosły WSIiZ wiele nagród w tej dziedzinie.

Co ważne, WSIiZ była jedną z pierwszych i nielicznych uczelni, która wprowadziła do programu studiów certyfikowane szkolenia informatyczne (2001 r.). Na początku były to certyfikowane szkolenia firmy Cisco (CCNA), a następnie innych czołowych firm informatycznych (Microsoft, Oracle, Novell, Sun Microsystems, VMWare).

2000

OTWORZYŁA AKADEMIĘ REGIONALNĄ CISCO

W siedzibie WSIiZ powstała pierwsza Akademia Regionalna CISCO, która w wyniku dynamicznego rozwoju w krótkim czasie stała się drugą co do wielkości akademią CISCO w Europie. W 2003 roku, jako pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce (oraz jedna z kilkunastu w Europie), uzyskała status Cisco Academy Training Center, przejmując opiekę nad ponad 500 Akademiami Cisco, działającymi na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji oraz Czech. CATC zajmuje się procesem kształcenia i certyfikacji instruktorów regionalnych Akademii Cisco. Dodatkowo, WSIiZ uzyskała autoryzację na prowadzenie szkoleń przygotowujących do zdobycia certyfikatu Cisco Certified Network Professional (CCNP).
2002

WŁĄCZYŁA DO PROCESU KSZTAŁCENIA DISTANCE LEARNING

Od roku akademickiego 2002/2003 WSIiZ do tradycyjnego sposobu nauczania włączyła możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez nauczanie zdalne, z wykorzystaniem Internetu.
2004

OFEROWAŁA STUDIA REALIZOWANE W CAŁOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM

WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z pierwszych w Polsce, rozszerzyła ofertę edukacyjną o kierunki studiów prowadzone w języku angielskim. W roku akademickim 2004/2005 oferowane były studia na kierunkach: International Management, Information Technology&Econometrics oraz Hospitality Management.
2006

WDROŻYŁA NA TERENIE CAŁEJ UCZELNI DOSTĘP DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ

To właśnie WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomiła stabilną sieć bezprzewodową, obejmującą swoim zasięgiem wszystkie kampusy i budynki dydaktyczne uczelni.
2007

JAKO JEDYNA UCZELNIA NIEPUBLICZNA POZYSKAŁA DUŻY GRANT INWESTYCYJNY W PROGRAMIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Otrzymanie środków finansowych w wysokości 27 mln zł, pozwoliło na wybudowanie Centrum Edukacji Międzynarodowej, mieszczącego się na terenie kampusu w Kielnarowej. Co ważne – to grant o najwyższej wartości w historii uczelni.
2007

UZYSKAŁA TYTUŁ LIDERA INFORMATYKI

W uznaniu zasług na polu informatyzacji, uczelnia – jako pierwsza i jedyna w Polsce, uzyskała prestiżowy tytuł Lidera Informatyki, nadawany przez tygodnik Computerworld.
2009

WPROWADZIŁA DO PROCESU KSZTAŁCENIA UNIKATOWE SPECJALNOŚCI I KIERUNKI STUDIÓW

2010 – WSIiZ, jako pierwsza uczelnia w Polsce i czwarta w Europie, rozpoczyna kształcenie na unikatowej, anglojęzycznej specjalności Aviation Management.

2012 – WSIiZ to pierwsza uczelnia w regionie, decydująca się na włączenie do oferty dydaktycznej specjalności tłumaczeniowej z językiem chińskim, prowadzonej w ramach oferty filologii angielskiej.

2013 – WSIiZ uzyskuje pierwszeństwo wśród uczelni polskich we wprowadzeniu do oferty edukacyjnej studiów anglojęzycznych z logistyki i logistyki w transporcie – Logistic in Transport.

2017 – We WSIiZ ruszają pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej studia na kierunku General Aviation.

2011

KSZTAŁCIŁA PONAD 1000 STUDENTÓW OBCOKRAJOWCÓW

WSIiZ to jedna z najbardziej umiędzynarodowionych Uczelni w Polsce. Jako pierwsza Uczelnia niepubliczna mogła pochwalić się kształceniem ponad 1000 studentów pochodzących z zagranicy. Obecnie, co 4. student WSIiZ jest obcokrajowcem.
2011

UZYSKAŁA PONAD 50% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI POZADYDAKTYCZNEJ

Mając na uwadze przewidywany niż demograficzny, Władze WSIiZ już od początku 2000 roku prowadziły strategię rozwoju opartą na dywersyfikacji źródeł przychodów. Rozwijano działalność naukowo – badawczą, usługową oraz ekspercką. Od 2011 roku przychody pozadydaktyczną osiągają poziom ponad 50%, co plasuje WSIiZ w czołówce polskich uczelni.
2011

WYDAŁA POLSKI PRZEKŁAD „PHILOSOPHIAE NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA” ISAACA NEWTONA

Współpracując z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, WSIiZ podjęła się przetłumaczenia jednego z najważniejszych dzieł w historii nauki. Na ukazanie się polskiego przekładu czytelnicy musieli czekać ponad 300 lat.
2013

ZNIOSŁA PAPIEROWE INDEKSY

WSIiZ uzyskała pierwszeństwo wśród polskich uczelni w przygotowaniu procedur i rozwiązań technicznych, umożliwiających zniesienie tradycyjnych, papierowych indeksów.
2015

UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE NAUK O MEDIACH.

WSIiZ to pierwsza uczelnia niepubliczna i jedna z czterech uczelni w Polsce (obok UW, UJ i UMCS) z uprawnieniami do prowadzenia seminariów doktorskich i przeprowadzania przewodów doktorskich w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.
2018

OTRZYMAŁA PRESTIŻOWY STATUS PREMIER + PARTNER CISCO

Akademia Cisco działająca we WSIiZ uzyskała rangę ośrodka Premier+, jako uznanie za dokonania na rzecz wsparcia Akademii Cisco funkcjonującej na terenie całej Polski oraz za realizację szkoleń instruktorów Cisco. Nagrodę tę WSIiZ uzyskała jako jedyna placówka w Polsce.