25 LAT MINĘŁO

wywiad z Głównym Założycielem prof. Tadeuszem Pomiankiem

„Kiedy sięgam pamięcią wstecz i myślę o jednym z najważniejszych projektów swojego życia – o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – nasuwa mi się refleksja, że minione 25 lat to był niewątpliwie czas doniosłych osiągnieć, ale i ciężkiej, wymagającej konsekwencji pracy. 25 lat temu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo – i nie było. Ale z całą mocą mogę dziś powiedzieć, że stworzyliśmy dzieło wyjątkowe” – tak w rozmowie sumującej ćwierćwiecze działalności Uczelni mówi jej założyciel, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Wywiad z Prezydentem WSIiZ dr. hab. inż. Tadeuszem Pomiankiem, prof. WSIiZ przeprowadził Prorektor ds. Nauczania dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Cofnijmy się o 15 lat…
Z ówczesnym Rektorem dr. hab. inż. Tadeuszem Pomiankiem, prof. WSIiZ rozmawiał, dr Andrzej Rozmus – wówczas pracownik naukowo-dydaktyczny WSIiZ.

Obchody Jubileuszu to nie jedyny dla nas powód do dumy. Z przyjemnością pragnę podkreślić, iż decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, otrzymał uprawnienia doktorskie, w perspektywicznej dyscyplinie nauk o mediach. Tym samym nasza Uczelnia zyskała status uczelni akademickiej.

Nie sposób, aby w tym krótkim, jubileuszowym słowie odnotować wszystkie ważne wydarzenia 20-letniej historii naszej Uczelni. Minione lata to niewątpliwie czas doniosłych osiągnieć, ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy. Gdy jednak sięgam pamięcią wstecz i myślę o jednym z najważniejszych projektów swojego życia – o Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – nasuwa mi się refleksja, że nie zmarnowaliśmy danego nam czasu. Dziś, u progu Jubileuszu, nadszedł stosowny moment, by spojrzeć wprzeszłość i ocenić nasz dorobek.

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że od samego początku, dążyliśmy do tego, aby przy zachowaniu tradycji akademickiej – WSIiZ była Uczelnią nowoczesną i międzynarodową, która z jednej strony pielęgnuje wartości akademickie, z drugiej zaś podejmuje wyzwania XXI wieku, kształcąc studentów otwartych na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. 20 lat temu wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. I nie było. Ale dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy, talentom wielu ludzi oraz znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej, udało nam się stworzyć Uczelnię, w której obecnie, na czterech wydziałach kształci się kilka tysięcy studentów, w tym prawie 1800 studentów obcokrajowców, pochodzących z ponad 20 krajów świata.

Od początku istnienia inwestujemy w nowoczesne technologie informatyczne, które ułatwiają pracę i studiowanie. Proces dydaktyczny zorganizowaliśmy w taki sposób, by studenci byli dobrze przygotowani do pracy. Prowadzimy liczne badania naukowe, a z naszych laboratoriów mogą korzystać firmy współpracujące z uczelnią. Największe i najlepsze firmy z Podkarpacia pomagają nam realizować programy nauczania, które wyposażają naszych studentów w praktyczne umiejętności. Każdy obszar działalności – dydaktyka, badania, międzynarodowość czy w końcu współpraca z otoczeniem – składa się na obecną, dobrą pozycję Uczelni.

Dlatego, z nieskrywaną dumą mogę powiedzieć, że kiedy myślę o naszej przeszłości, czuję satysfakcję. Traktuję to jednak jak zobowiązanie na przyszłość.

Jubileusz, to także doskonała okazja, aby podziękować tym wszystkim, którzy swoją ciężką pracą, talentem czy zwykłą ludzką życzliwością przyczynili się do zbudowania obecnej pozycji naszej Uczelni. Chciałbym podkreślić słowo „naszej”. To nasze wspólne dzieło. Każdy z pracowników, studentów, absolwentów, parterów biznesowych czy gości, sprawił, że rzeszowska WSIiZ, to nie tylko nowoczesna infrastruktura, szanowana instytucja, nagrody i wyróżnienia czy też dobre miejsca w ogólnopolskich i globalnych rankingach. To przede wszystkim Ludzie. Pełni pasji, zaangażowania i wiary, że to co robią ma sens i wartość. Tym właśnie Osobom pragnę podziękować najpiękniej i do nich skierować słowa głębokiej wdzięczności i uznania.

Prezydent

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. nadzw. dr hab. inż.
Tadeusz Pomianek

Wyrażam głęboką nadzieję, że Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stanie się świętem całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. W programie Roku Jubileuszowego zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędą się debaty, wykłady otwarte i seminaria naukowe, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSIiZ. Korzystając z okazji, już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Ufam, że wspólnie będziemy mogli nie tylko podsumować minione 2 dekady i cieszyć się z obecnej pozycji Uczelni, ale razem, dzieląc się cennym doświadczeniem, będziemy mogli nakreślić obszary jej dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że obchody jubileuszowe nie zamykają ważnego okresu dynamicznego rozwoju naszej Uczelni, ale otwierają nową, bardzo ważną kartę historii. Ostatnio otrzymane uprawnienia doktorskie, które nadają nam status uczelni akademickiej, potwierdzają, że dbamy o wysoką jakość i nie spoczywamy na laurach.