PROGRAM OBCHODÓW ROKU JUBIELUSZOWEGO

Rok akademicki 2020/2021 to dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rok szczególny, bo związany z jubileuszem 25-lecia Uczelni.

Rok akademicki 2020/21 to dla Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rok szczególny, bo związany z jubileuszem 25-lecia Uczelni.

Rok jubileuszowy otworzy oficjalnie Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 (7 października 2020), a punktami kulminacyjnymi będą: Jubileuszowe Posiedzenie Senatu i Konwentu WSIiZ, zorganizowane dokładnie w dniu powołania Uczelni (8 marca 2021) oraz Gala Jubileuszowa, w czasie której będziemy nie tylko wspominać, ale przede wszystkim świętować i snuć plany na przyszłość (czerwiec 2021). Oficjalne obchody zakończy natomiast Międzynarodowy Zjazd Absolwentów WSIiZ (wrzesień 2021) i Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

W kalendarium obchodów jubileuszowych znajdą się ponadto uroczystości o charakterze akademickim, konferencje naukowe, seminaria, wykłady otwarte, konkursy oraz wystawy. Nie zabraknie również zmagań sportowych i artystycznych. Przygotowany przez nas program zakłada cały szereg wydarzeń, podczas których będziemy chcieli zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz potencjał, jakim dysponujemy, w obszarze współpracy z otoczeniem, samorządem i biznesem.

Nie ukrywamy, że obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmusza nas do elastyczności i planowania kalendarium obchodów Jubileuszu 25-lecia w taki sposób, aby przede wszystkim mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników poszczególnych wydarzeń. Z tego powodu szczegółowe daty i forma realizacji przygotowywanych przez nas wydarzeń pozostają wciąż jeszcze nierozstrzygnięte, a ostateczne decyzje będą zapadać dopiero wówczas, gdy pozwoli na to dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna.  Zachęcamy do śledzenia na bieżąco komunikatów publikowanych na portalu WSIiZ, znajdą tam Państwo wszystkie informacje związane zarówno z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni, jak i wydarzeniami Roku Jubileuszowego.

Wierzymy, że mimo trudnej sytuacji, ten rok stanie się świętem całej społeczności akademickiej WSIiZ oraz znakomitą okazją do zacieśnienia relacji między Uczelnią a społecznością Rzeszowa i Podkarpacia.

Rok jubileuszowy oficjalnie otworzyła Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 (7 października 2020), a punktami kulminacyjnymi było Jubileuszowe Posiedzenie Senatu i Konwentu WSIiZ oraz konferencja prasowa, zorganizowane dokładnie w dniu 25 rocznicy powołania Uczelni (8 marca 2021).

Obchody zwieńczyła Gala Jubileuszowa, w czasie której towarzyszyło zebranym wiele wspomnień i refleksji, nie zabrakło także gratulacji, życzeń i planów na przyszłość. (6 października 2021).

Wydarzenia jubileuszowe