KALENDARIUM WŁADZ UCZELNI

Dynamiczny rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nie byłby możliwy, gdyby nie aktywność osób gotowych podjąć wyzwanie tworzenia i rozwoju naszej Uczelni.

ZOBACZ OBECNE WŁADZE WSIiZ

WŁADZE UCZELNI (2016 – 2021)

Prezydent

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Przedstawiciel Założyciela

dr Olgierd Łunarski

Rektor

dr Wergiliusz Gołąbek

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Prorektor ds. Nauczania

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

KALENDARIUM WŁADZ UCZELNI (1996 – 2016)

Rektorzy

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

2003 – 2016

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński

1996 – 2002

Kanclerze

mgr inż. Stanisław Harpula

2003 – 2018

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

1996 – 2003

Prorektorzy

dr Andrzej Szelc

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą 2003 – 2016

Wiceprezydent ds. Współpracy Międzynarodowej
2016 – 2019

prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

Prorektor ds. Nauki 2000 – 2014

Prorektor ds. Nauczania 1997 – 2000

dr Wergiliusz Gołąbek

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy 2012 – 2016

Prorektor ds. Nauczania 2007 – 2012

dr inż. Krzysztof Feret

Prorektor ds. Nauczania 2002 – 2007

prof. dr hab. Jan Woleński

Prorektor ds. Nauki 2014 – 2016

dr Bolesław Jaskuła

Prorektor ds. Nauczania 2001 – 2002

WŁADZE KOLEGIÓW (2019 – 2021)

dr Agata Gemzik-Salwach

Dziekan Kolegium Zarządzania

dr inż. Mariusz Wrzesień

Dziekan Kolegium Informatyki Stosowanej

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

Dziekan Kolegium Medycznego

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej

KALENDARIUM WŁADZ WYDZIAŁÓW

(1996 – 2019)

 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

  Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (2009-2019) / Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tyczynie (2010-2011)

 • prof. WSIiZ, dr hab. inż. Franciszek Grabowski

  Dziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego (2001-2007)

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik

  Dziekan Wydziału Ekonomicznego (1997-1999)

 • prof. dr hab. Bohdan Kozarzewski

  Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej (2009-2013) / Dziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego (2007-2009)

 • dr Małgorzata Lorenc-Szpila

  Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tyczynie (2008-2010)

 • prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska

  Dziekan Wydziału Ekonomicznego (2003-2017)

 • dr Ryszard Palczak

  Dziekan Wydziału Medycznego (2014-2017) / Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu (2013-2014)

 • dr Krzysztof Szpara

  Dziekan Wydziału Medycznego (2017-2020)

 • prof. dr hab. Andrzej Szopa

  Dziekan Wydziału Ekonomicznego (1999-2003)

 • dr hab. inż. Stanisław Wołek

  Dziekan Wydziału Informatyczno – Ekonomicznego (1996-1997)

 • prof. dr hab. Stanisław Wołowiec

  Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu (2009-2013)

 • dr inż. Mariusz Wrzesień

  Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej (2013-2019)

 • dr Marlena Krawczyk-Suszek

  Dziekan Kolegium Medycznego (2019-2020)